Nachádzate sa tu: kachlovepece-krby.sk / Info Zóna

NA TEJTO SEKCII PRACUJEME A ČOSKORO JU DOPLNÍME O ĎALŠIE AKTUÁLNEJŠIE ČLÁNKY

Všetko o kozuboch
dňa 15.04.2016, autor: Zdroj časobpis Môj dom 3/2016

Všetko o kozuboch 4. časť - Kachľová pec

 

Kachľové pece vytvárali príjemnú pohodu v našich domovoch už od nepamäti. Dnes sa z nich vďaka neustálemu vývoju stal moderný, ekologický a veľmi zdravý spôsob vykurovania, ktorý je vhodný dokonca aj do najnovších stavieb s mimoriadne nízkymi nárokmi na spotrebu energie.

 

Príjemné, pohodlné a zdravé – to sú tri základné prednosti vykurovania pomocou kachľových pecí. Dôvodom je samotný princíp ich fungovania: drevo sa v nich spaľuje pri vysokej teplote a vyprodukovaná energia sa ukladá do akumulačnej masy, z ktorej sa postupne, s dlhou zotrvačnosťou, uvoľňuje. Prirodzeným dôsledkom je napríklad menej časté prikladanie paliva. Pece sa obvykle dimenzujú na interval prikladania raz za 10 až 12 h a dávku paliva od 4 až do 20 kg (v závislosti od tepelnej potreby a výkonu kachľovej pece).

Ďalším prejavom tohto spôsobu vykurovania je útulné teplo a zdravá klíma v miestnosti, kde sa kachľová pec nachádza. Teplo sa z nej totiž odovzdáva prevažne sálaním, ktoré je založené na podobnom princípe ako slnečné žiarenie. Zahrieva osoby, predmety a steny v okolí. Pri správnom nadimenzovaní pece sa od nej teplo šíri rovnomerne, nedochádza k prúdeniu vzduchu, a teda ani k víreniu prachu. Vzduch nie je silno prehriaty, ako napríklad pri vykurovaní radiátormi, nízky rozdiel medzi teplotou stien a vzduchu v miestnosti tak spolu s vyššou vlhkosťou vzduchu prispievajú k pocitu pohodlia v interiéri. To sú hlavné dôvody, prečo má kúrenie v peci blahodarný vplyv na naše zdravie.

Spoliehajte sa na kachliara

Realizáciu aj projekt kachľovej pece musí vždy zabezpečiť odborník – kachliar, ktorý má príslušné vzdelanie a skúsenosti. Ide totiž o zložitú stavbu, ktorú určite nezvládne domáci majster. Pri jej projekte je potrebné zohľadniť rôzne parametre ako tepelné straty, nadmorskú výšku, typ komína, výkon, interval prikladania paliva a pod. Správne nadimenzovanie s ohľadom na tepelné straty priestoru, ktorý má kachľová pec vykurovať, zabezpečí, aby v ňom nebola ani zima, ani príliš horúco. Napríklad v nízkoenergetických domoch je na 1 m2 plochy potrebný výkon približne 50 W/h, vykúrenie 50 m2 interiéru si teda vyžaduje 2,5 kW/h.

Dnes sú v ponuke kachľové pece s vysokou kvalitou a najmodernejšími technológiami. Ich výber závisí od vašich požiadaviek a od toho, aký typ potrebujete - na víkendovú chatu je ideálna teplovzdušná, do trvale vykurovaného domu zase tradičná, poprípade hypokaustová kachľová pec.

 

Nadčasová záležitosť. Aj také tradičné vykurovacie teleso, akým je kachľová pec, môže mať moderný dizajn. Veľkoryso dimenzované sklenené dvierka umožňujú pozorovať plápolajúci oheň a vytvárajú príjemnú atmosféru.

Technológie hýbu svetom

Aj pri stavbách kachľových pecí sa veľa zmenilo, hlavne z hľadiska technológie a konštrukcie. Rôzne typy konštrukcií pritom zabezpečia využitie rozličných možností vykurovania. Základom kachľovej pece je ohnisko, ktoré môže kachliar vymurovať zo žiaruvzdorných materiálov, poprípade môže použiť špeciálnu pecovú vložku (pozor, nie kozubovú) vyrobenú z liatiny so šamotovou výstelkou. Najnovšie ohniská spaľujú drevo pri teplote až 800 °C s veľmi vysokou účinnosťou a nízkymi emisiami. Za ohniskom sa vždy nachádzajú spalinové ťahy zo žiaruvzdorných materiálov, vďaka ktorým sa vyrobená energia uloží a postupne uvoľňuje. Častou požiadavkou je možnosť pohľadu na oheň, preto výrobcovia priniesli na trh rôzne veľkosti a tvary zasklených dvierok, najnovšie aj rohové zasklenia. Samozrejmosťou je tu dvojsklo, ktoré znižuje intenzitu priameho sálania. Na optimalizáciu spaľovania je vhodné vybaviť kachľovú pec automatickou reguláciou, ktorá zabezpečí maximálne využitie energie, ako aj správne ovládanie. Všetky tieto technológie umožňujú dosahovať veľmi vysokú účinnosť celého systému, neraz aj viac ako 90 %.

Teplovzdušná kachľová pec

Predstavuje výbornú kombináciu výhod konvekcie (prúdenia) teplého vzduchu a čiastočnej akumulácie. Vďaka konvekcii dokáže pec zabezpečiť rýchly nábeh kúrenia a tým aj tepelnej pohody po príchode do vykurovaného priestoru, s akumuláciou sa zas spája príjemné sálavé teplo a dlhší interval prikladania. Oceníte ju teda najmä pri mimosezónnom vykurovaní, prípadne na chate, kam prídete v piatok večer a potrebujete ju rýchlo vyhriať. Pri tomto type pece sa studený vzduch zohrieva najčastejšie na pecovej vložke a teplovzdušnom liatinovom výmenníku. Teplo sa potom šíri konvekciou ohriateho vzduchu cez regulovateľnú mriežku, časť energie sa do priestoru odovzdáva aj sálaním cez zasklenie ohniska a plášť pece. Konvekcia, teda prúdenie ohriateho vzduchu, však so sebou prináša okrem výhody aj nevýhodu. Rovnako ako pri všetkých teplovzdušných systémoch má aj pri teplovzdušnej kachľovej peci pohyb vzduchu za následok nerovnomerné ohrievanie miestnosti. Teplý vzduch stúpa pod strop a neskôr vychladnutý klesá k zemi, kde je tak teplota podstatne nižšia. Hoci teda dýchame teplý vzduch, stále môžeme mať pocit chladu od nôh.

Výhody a nevýhody kachľových pecí

+ akumulácia – schopnosť uložiť vyrobenú energiu a postupne ju odovzdávať do priestoru až 24 h
+ zdravé sálavé teplo podobné slnečnému žiareniu
+ možnosť dimenzovania nízkeho výkonu, použitie v nízkoenergetických domoch
+ ekologický, veľmi účinný zdroj vykurovania
+ menej časté prikladanie paliva

vyššia cena

vyššia hmotnosť (aj viac ako 2 000 kg) a tým aj zvýšené požiadavky na statiku
dlhý čas nábehu vykurovania
potreba pravidelne vymetať spalinové ťahy

Kachľová pec je jedným z najekologickejších zariadení na spaľovanie drevnej hmoty ako obnoviteľného zdroja energie.

Tradičná kachľová pec

Je postavená tradičnou technológiou využívanou po stáročia a je vhodná na lokálne vykurovanie miestnosti, v ktorej sa nachádza. Tento typ pece má veľké výhody oproti každému konvekčnému vykurovaniu – do okolia totiž odovzdáva vyrobenú energiu prevažne sálaním. Ohnisko a spalinový akumulačný ťah sa pri tradičnej kachľovej peci dotýkajú jej vonkajšieho plášťa, tepelným vedením tak dochádza k prenosu tepla z ohniska a k ťahu priamo na vonkajší plášť. Nevýhodou tohto typu konštrukcie je nerovnomerné rozloženie teploty na povrchu pece. Pri kontakte dvoch telies s rozdielnymi teplotami totiž dochádza vždy k prenosu tepla z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou. Tento prenos prebieha dovtedy, kým nenastane teplotné vyrovnanie. Takto vznikajú oblasti vonkajšieho plášťa s vysokou teplotou na povrchu, sú to hlavne body dotyku s najteplejšími časťami ohniska a spalinových ťahov. V týchto častiach môže vzniknúť neželané prúdenie vzduchu okolo pece.


Prečítajte  si tiež:

Všetko o kozuboch 3. časť - Biokozuby


Hypokaustová kachľová pec

Ide o moderný typ kachľovej pece, ktorá je určená na pravidelné vykurovanie. Ideálne je udržiavať ju počas celej vykurovacej sezóny neustále v prevádzke, tak, aby nedochádzalo k jej častému vychladnutiu a následnému štartovaniu. Pri hypokaustovej kachľovej peci  sa teplo z jej vnútorného priestoru, ktorý tvorí ohnisko a ťahový systém, prenáša na vonkajší plášť moderným spôsobom – sálaním a konvekciou v úplne uzavretom systéme so vzduchovou medzerou medzi vonkajším plášťom a jadrom pece. Tým sa oproti tradičnej kachľovej peci zväčšia efektívne ohrievané plochy vonkajšieho plášťa. Logickým dôsledkom rozdelenia energie na väčšiu plochu je potom zníženie povrchových teplôt pece. Snahou kachliara je pri dimenzovaní kachľovej pece dosiahnutie povrchovej teploty nižšej ako 60 °C. To zabezpečí odovzdávanie tepla výlučne sálaním, ktoré vytvára príjemnú klímu. Ďalšou výhodou takejto pece je najmä dlhý čas akumulácie – bežne 10 až 12, niekedy aj 24 h, s pomalým a vyrovnaným odovzdávaním tepla do priestoru, vysokou účinnosťou (až do 90 %) a dlhým intervalom prikladania paliva (12 i viac hodín). 

Ak máte záujem o stavbu kachľovej pece, určite oslovte odborníka - kachliara - už vo fáze projektovania domu. To vám zabezpečí možnosť postaviť napríklad kvalitnú, správne nadimenzovanú hypokaustovú pec, ktorá bude vykurovať viacero miestností aj na dvoch poschodiach.

 

TEXT RASTISLAV SOKOL
FOTO ARCHÍV FIRIEM
ZDROJ časopis Môj dom 3/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

Keramický ateliér Štefan Kaufmann

Na pažiti 4-D,
900 21 Svätý Jur


Mobil: 0903 452 154
E-mail: obchod@kachlovepece-krby.sk

 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky nám pridelil registračné číslo 201422337 a zaslal nám potvrdenie o registrácii. Internetový obchod www.kachlovepece-krby.sk má registrovaný systém v súlade so zákonom SR:č. 122/2013Z.z.

Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. Keramický ateliér Štefan Kaufmann. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.